Oct 10

Guiding Public Leaders

Danish

  • Thursday · 17:00 - 20:00

    11 months ago

  • Guiding Public Leaders

    Auditorium 1333-001 (Auditorium A1)

    Get directions
  • Hours

Information

Den offentlige sektor er en kompleks størrelse, hvor der skal balanceres mellem mange forskellige - og til tider modsatrettede - hensyn i opgavevaretagelsen, samt hvor der til tider er tilbageholdenhed overfor forandring. Kompleksiteten i den offentlige sektor stiller nogle helt særlige krav til offentlige ledere, der spiller en afgørende rolle i at omsætte politiske visioner til konkrete forandringer, der skaber værdi for samfundet. 

 

Men hvordan skal fremtidens ledere sætte retningen for den offentlige sektor,

så der skabes motiverede medarbejdere og konkrete resultater (eller

forandringer) til gavn for samfundet? Hvordan kobles viden om god ledelse til

den politiske virkelighed? Og hvad kan offentlige ledere gøre for at formulere

ambitiøse strategier, som overlever mødet med dagligdagen?

 

Torsdag d. 10 oktober 2019 kl. 17.00 - 20.00 slår FACCA og Politologisk

Forening dørene op for en helt særlig aften, hvor studerende kan få et

enestående indblik i offentlig ledelse og ledelsesrådgivning, når Centerleder

Lotte Bøgh fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Specialkonsulent Jeppe Toft Hansen fra Finansministeriet og Partner Stig Henneberg fra Struensee & Co. tager dig fra den nyeste ledelsesforskning til den politiske virkelighed og ledelse i praksis.

 

Efter oplæggene vil der blive serveret mad og drikke, hvor man samtidig kan få

sig en hyggelig snak med studiekammeraterne, oplægsholderne eller

repræsentanter fra Struensee & Co. og Finansministeriet.

 

Eventet er både for medlemmer og ikke-medlemmer, og er helt gratis.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Hilsen FACCA og Politologisk Forening

*This event will be in danish